Functional Test Automation

http://functionaltestautomation.blogspot.com/

[EN]
Above mentioned blog is dedicated to software functional test automation of web apps and not only. with special stress on selenium suite of tools, frameworks, methodologies and approach. It’s focused of usage of tools like: Selenium czy TestNG. I must say that in general author put quite a lot of his time for explore the area of web testing.  Concerning the blog essence you’ve to rate it yourself.


[PL]
Strona poświęcania automatyzacji funkcjonalnego testowania aplikacji webowych i nie tylko. Skupia się na wykorzysaniu narzędziach takich jak: Selenium czy TestNG. Generalnie widać, że autor zainwestował trochę czasu w zgłębienie tematu, co do merytoryki musicie ocenić sami.