Test your knowledge

[EN]
During my current job search, I wanted to check what can they they ask me during job interviews in companies that are looking for an web/front-end developer etc. After browsing few post like “js/html/css interview questions”, I started to seek some knowledge tests, that can help me with rating my current knowledge and deficiencies in it. Below you can find list of few selected tests, I’ve encountered somewhere in net.


[PL]
Podczas moich obecnych poszukiwań pracy, chciałem sprawdzić czego wymaga się na rozmowach na stanowiska web / front-end developera itp.  Po przeszukaniu paru postów z serii “js/html/css/ interview questions”, zabrałem się za szukanie gotowych quizów, które ocenią obecny stan wiedzy i braki. Poniżej znajduje się lista wybranych testów na różnym poziomie zaawansowania, które uznałem za warte wymienienia.

[CSS quiz]
http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=CSS

[java script / jQuery quizzes]
http://dhtmlkitchen.com/jstest/jquery/quiz.jsp
http://www.planetpdf.com/developer/article.asp?ContentID=6337
http://www.w3schools.com/js/js_quiz.asp
http://dean.edwards.name/weblog/2006/06/levels/